.hk domain név

Regisztráció 26 366 Ft / év

.hk .hk domain név - Hong Kong

.HK Hong Kong országkód domain kiterjesztése, a hongkongi HKIRC kezeli és bárki regisztrálhatja legalább egy évre.

Jellemzők és követelmények

  • Dokumentáció szükséges

Feltételek

1.Domain név szolgáltatások

1.1. A regisztrálónak mindenkor eleget kell tennie a HKIRC által előírt minden irányadó követelménynek.
1.2. A domain név regisztrálásakor a regisztráló tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy sem a HKIRC, sem cégünk nem hozott döntést a domain név regisztrációjának jogszerűségét vagy használatát illetően.
1.3 A regisztráló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a hivatalvezető figyelemmel kíséri a nyilvántartón keresztül regisztrált domain nevek állapotát, és saját kezdeményezésére vagy panasz kézhezvételekor ellenőrzéseket végez annak ellenőrzése érdekében, hogy a domain nevet adathalászattal kapcsolatban használják-e, vagy ” spam „reklám. A nyilvántartó törli vagy felfüggeszti a domain nevet, ha a HKIRC erre utasítja.
A HKIRC ilyen iránymutatást adhat bármely kormánytól vagy bűnüldöző hatóságtól (ideértve korlátozás nélkül a hongkongi rendőrséget vagy a Távközlési Hatóság Hivatalát) érkező értesítés kézhezvételekor, miszerint a domain név használata sérti minden törvényt, irányelvet, az ilyen helyi hatóságok által kiadott iránymutatásokat, magatartási kódexeket vagy rendeleteket, vagy ha a HKIRC ésszerű meggyőződése szerint a domain név regisztrációjának folytatása vagy a domain névvel hivatkozott weboldal működése valószínűleg károsítja vagy hátrányosan befolyásolja a goodwillt, a HKIRC vagy a domain névipar hírneve és működése Hongkongban, vagy ki lehet téve a HKIRC-t harmadik felek követeléseinek vagy polgári vagy büntetőeljárásoknak.

2. A regisztráló személyes adatainak közzététele
2.1 A regisztráló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HKIRC jogosult a személyes adatokat és a regisztrált domain névre vonatkozó információkat harmadik felek számára nyilvánosan közzétenni annak érdekében, hogy a HKIRC fenntarthassa a WHOIS nyilvános szolgáltatását, feltéve, hogy az ilyen nyilvánosságra hozatal összhangban áll:
a) a személyes adatokról szóló adatvédelmi rendelet; és

(b) a HKIRC közzétett politikája; és

c) ez a regisztrációs megállapodás.

2.2 A regisztráló feljogosítja a hivatalvezetőt a HKIRC számára a HKIRC által ésszerűen megkövetelt információk nyilvánosságra hozatalával a domain név regisztrációba való bejegyzéséhez.

3. Regisztrátorok cseréje
3.1 A Regisztrátor nem akadályozhatja meg a Regisztrálót abban, hogy megváltoztassa a nyilvántartásvezetőt, kivéve a regisztrációs irányelveknek megfelelően.

3.2 A Nyilvántartónak gondoskodnia kell arról, hogy a regisztráló a HKIRC közzétett irányelveivel összhangban könnyen átvihesse a regisztrált domainneveket egy másik regisztrátorra.

3.3 Abban az esetben, ha:

3.3.1 a hivatalvezető már nem nyilvántartó; vagy

3.3.2 a regisztrátor HKIRC akkreditációját felfüggesztik vagy megszüntetik; vagy

3.3.3 a HKIRC felmondja a regisztráló szerződést,
a hivatalvezető haladéktalanul értesíti a regisztrálókat, és azt tanácsolja a regisztrálóknak, hogy a regisztrált domain nevet adjanak át egy új regisztrátornak.

3.4 Abban az esetben, ha a HKIRC és a Regisztrátor között létrejött Regisztrátor-megállapodás felfüggesztésre kerül a Regisztrátor hivatalának mulasztása vagy megsértése miatt, a Regisztrátor nem számíthat fel díjat a Regisztrálótól a regisztrált Domain név másik regisztrátor részére történő átruházása miatt. A hivatalvezető minden szükséges intézkedést megtesz regisztrálóinak jogainak megóvása érdekében.

3.5 Ha a Hongkongi Hálózati Információs Központban („HKNIC”) regisztrált domain név regisztrálója az 1.x vagy 2.xx verziójú regisztrációs megállapodást úgy választja, hogy a regisztrátort a Hong Kong Domain Name Registration Company Limited-re változtatja („€”) HKDNRâ €) egy másik Nyilvántartónak („Új Regisztrátor”), a regisztráló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Domain név regisztrálására az új Nyilvántartó akkori jelenlegi regisztrációs megállapodásának feltételei vonatkoznak. A kétségek elkerülése érdekében, ha a domain név regisztrálása a fent említett megállapodások valamelyikének hatálya alá tartozik, akkor a WHOIS eredményének megjelenítésének az adott domain névre vonatkozó WHOIS szerződésének verziómezőjében az „old” szó szerepel.

3.6 A regisztráló megadja az engedélyezési kódot („Engedélyezési információk”) az új regisztrátor számára a regisztrátor változásának kezdeményezése érdekében. A hivatalvezető kérheti, hogy a HKIRC adja meg ezt az engedélyezési információt a regisztráló e-mail címére küldésével. A hivatalvezető nem utasíthatja el a HKIRC ilyen kérésének benyújtását, ha a regisztráló ezt kéri.

3.7 Abban az esetben, ha a hivatalvezető már nem HKIRC által akkreditált regisztrátor, a Regisztráló birtokában lévő domain nevet meghatározott időn belül át kell adni egy másik, HKIRC által akkreditált regisztrátornak. Ha a regisztráló nem választja meg a regisztrátort, és nem hajtja végre az átruházást, akkor a HKIRC jogosult a domain nevet a HKDNR-be történő regisztrációra átadni, a korábbi regisztrátor által az adott regisztrálóval kapcsolatban fennálló személyes adatokkal együtt.

4. A Regisztráló egyéb kötelezettségei

4.1 A regisztrációs szerződés teljes időtartama alatt a regisztrálónak:
4.1.1 betartja a közzétett irányelveket (ideértve, de nem korlátozva a regisztrációs irányelveket, eljárásokat és irányelveket, a domain név vitarendezési politikáját és az eljárási szabályzatot, valamint a regisztrációs megállapodást.) A közzétett irányelvek megtalálhatók a HKIRC weboldalán, www.hkirc.hk;

4.1.2. A Regisztrátoron keresztül értesíti a HKIRC-t a regisztráló adatainak bármilyen változásáról a lehető leghamarabb.

4.2 A regisztráló nem közvetlenül vagy közvetve, domain névének regisztrációjával vagy felhasználásával, vagy egyéb módon nem teheti meg:
4.2.1 harmadik személy törvényes jogait sérti vagy sérti; vagy
4.2.2 megsérti az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket.

4.3 A regisztráló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HKIRC a regisztrálókkal kapcsolatos információkat gyűjthet a HKIRC tagság céljából.

5. Vitarendezés

5.1 A regisztrálóval regisztrált, harmadik fél által megtámadott domainnév esetén a vitát a .HK esetén domain név-vitarendezési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

5.2 A vitarendezési szolgáltató által megfelelő módon kinevezett választottbírói testület által hozott minden döntés végleges és kötelező a regisztráló számára, és a regisztrálónak be kell tartania ezt a határozatot.

6. Regisztráló garanciája
6.1 A regisztráló garantálja, hogy teljesíti és továbbra is teljesíti a HKIRC közzétett irányelveiben és a jelen regisztrációs megállapodásban a domain név regisztrálására előírt jogosultsági kritériumokat. Abban az esetben, ha a regisztráló nem felel meg az ilyen jogosultsági kritériumoknak, a domain név regisztrációját a hivatalvezető vagy a HKIRC megszüntetheti.

6.2 Domain név iránti kérelem benyújtásával a regisztráló kijelenti és garantálja, hogy:

a) legjobb tudása és meggyőződése szerint a domain név, amelyre a regisztráló kérelmezi, nem sérti vagy más módon sérti harmadik fél jogi jogait;

(b) a regisztráló a domain nevet kívánja használni;

(c) a regisztráló domain név használata jóhiszeműen történik a regisztráló saját javára és jogszerű célokra;

(d) a regisztráló nem használja tudatosan a domain nevet, sértve az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket;

e) minden információ, amelyet a regisztráló szolgáltat a hivatalvezetőhöz, beleértve az ilyen információk további kiegészítéseit vagy módosításait, valós, teljes és pontos;

f) abban az esetben, ha a regisztráló értesítést kap a domain név regisztrálásából vagy használatából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely igényről, intézkedésről vagy igényről, a regisztráló haladéktalanul írásbeli értesítést küld a regisztrátornak, amelyben értesíti a regisztrátort az ilyen igényről, akció vagy igény. A regisztráló tudomásul veszi, hogy a regisztrátor és a HKIRC a regisztráló által tett összes nyilatkozatra és garanciavállalásra támaszkodik annak meghatározásakor, hogy jóváhagyják-e a domain név kérelmét.

7. HKIRC kapcsolattartó regisztráló
7.1 A regisztráló tudomásul veszi, hogy a HKIRC számos esetben kapcsolatba léphet a regisztrálóval, ideértve, de nem kizárólag, a regisztráló meghívását a HKIRC tagjához; amennyiben a regisztrátorban változás történt vagy lesz, akár önként, akár önkéntesen a regisztráló részéről a hivatalvezető megszűnése miatt; a domain nevek adminisztrációjával és kiszolgálásával kapcsolatos ügyekben; a regisztráló meghívása vevői elégedettségi felmérésbe vagy más felmérésbe, valamint szemináriumok, konferenciák, képzések és egyéb, az internetes iparral kapcsolatos hírek bevezetésére. Ha a regisztráló nem kíván kéretlen marketing- vagy promóciós e-maileket kapni, akkor a regisztráló kérheti a HKIRC-től a regisztráló eltávolítását a marketing vagy promóciós e-mail előfizetési listáról.

8. Kötelezettségek

8.1. A Regisztráló köteles megtéríteni a HKIRC-t, mint Regisztrátust, minden olyan kötelezettséggel, veszteséggel, károkkal, költségekkel, jogi költségekkel, szakmai és egyéb költségekkel kapcsolatban, amelyek bármilyen jellegűek, bármilyen módon viselik a HKIRC-t, közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a HKIRC-hez. minden olyan igényt, keresetet vagy igényt, amely a Domain név regisztrálásából vagy felhasználásából származik, vagy azzal összefüggésben áll a Regisztráló által.

8.2 A dokumentum bármely más rendelkezése ellenére és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben a HKIRC nem vállal felelősséget a regisztrálóért a következményes, közvetett vagy különleges veszteségekért vagy bármilyen károkért (beleértve, korlátozás nélkül, a profit elvesztését, a veszteséget vagy a korrupciót) adatok, üzleti megszakítás vagy közvetett költségek), amelyeket a regisztráló a HKIRC és a hivatalvezető, annak alkalmazottai, képviselői vagy alvállalkozói cselekedete vagy mulasztása miatt szenvedett.

8.3 A HKIRC maximális felelõssége a jelen regisztrációs szabályzat szerint semmilyen esetben sem haladhatja meg a regisztrátor által a HKIRC-nek a regisztráló domain névért fizetett regisztrációs díjak 125% -át egy adott regisztrációs idõszakra vonatkozóan.

.hk nyilvántartói információ

.hk Ár

Regisztráció 26 366 Ft / év
Bruttó: 33 485 Ft / év *
Átregisztráció 26 366 Ft / év
Bruttó: 33 485 Ft / év *
Hosszabbítás 26 366 Ft / év
Bruttó: 33 485 Ft / év *

.hk Formátum

Minimális hossz 3 karakter
Maximális hossz 63 karakter
Számok Megengedett (teljes numerikus)
Kötőjel Megengedett (csak középen)
IDN Nem megengedett

.hk Regisztrációs időszak

Minimális előfizetési időszak 1 év
Minimális megújítási időszak 1 év
Megújítási növekedés 1 év
Regisztrációs késés 1-3 nap
Bármikor megújítható Engedélyezett

A domain névhez elérhető szolgáltatások

SSL

A GlobalSign SSL tanúsítvány titkosítja weboldala vagy szervere és a látogatók közötti kapcsolatot. Javítja weboldala keresőbeli helyzetét, ügyfelei szemében pedig hitelességet sugároz. A tanúsítványokat nemzetközi, nagy szakmai múlttal rendelkező szolgáltató bocsájtja ki.

Webtárhely

Weboldala és levelezése sebességéért nem kell aggódnia. Tárhelyszervereinkben csak SSD meghajtókat használunk. Emiatt és szervertermünk remek hazai és nemzetközi sávszélessége miatt, látogatói élvezni fogják weboldala gyors betöltődését.

Honlap építő

Régóta van már domain neve, de még nem készült hozzá weboldal? Válasszon több, mint 350 téma közül és készítse el most honlap szerkesztőnkkel! Valósítsa meg saját igényei szerint, majd publikálja egy gombnyomással!